Y Ü K L E N İ Y O R

Divler uçuşuyor, kısa açıklamalarım sığmıyor, bu hayat ne olacak böyle diyorsanız eğer ; Php veya Css kullanarak metinlerin sonunu kırpmayı, 3 nokta ile sınırlandırmayı görelim..

Öncelikle CSS ;

.sadeceCss {
	width: 250px; /* genişliği 250px */
	overflow: hidden; /* belirlenen uzunluğun dışına çıkanları gizlemek için */
	white-space: nowrap; /* ne olursa olsun alt satıra inmesini engelledik */
	text-overflow: ellipsis; /* belirlenen uzunluğun dışına çıkmaya çalışıyorsa eğer 3 nokta ile sınırlandır */
}

Buda HTML olsun ;

Css (Tek satırlar için);
250px : Uzun bir metin olduğunu düşünelim

Maaalesef, tek satırları sınırlandırmak için CSS kullanıyoruz. Eğer ki alt satır var olup dive sığdırmak veya metini 3 nokta ile sınırlandırmak istiyorsak, mükemmelliği ile Php geliyor..

	$orjMetin = "Uzun bir metin olduğunu 
düşünelim burası baya uzun olacak falan filan"; echo "Orjinal Metin ;
".$orjMetin."

İlk 6 harfi (Boşlukta dahil) ;
"; echo mb_substr($orjMetin, 0, 6)."..."; // Hedef değerin 0. ve 6. harfleri değerini alır echo "

İlk 55 harfi ;
"; echo mb_substr($orjMetin, 0, 55)."..."; // Hedef değerin 0. ve 55. harfleri değerini alır

mb_substr özelliğini kullanarak istediğimiz yerden başlayıp, sınırı belirterek metini kesmiş bulunuyoruz..

Buda sizler için ikisi bi arada paketimiz olan dosyalar ;

> Örnek Dosyaları İndirmek için

Yorum Yap ;